Miljøpolitik hos ERA BILER

I miljøledelsen er det ERA BILER´s mål, at der i den daglige drift indgår hensyn til miljø- og arbejdsforhold.

Disse forhold skal være en naturlig del af arbejdsgangen og vil blive prioriteret højt i virksomhedens beslutningsprocesser. 

ERA BILER forpligter sig til at overholde bindende forpligtelser inden for miljø- og arbejdsmiljøområder, herunder at forebygge forurening. 

ERA BILER forpligter sig herudover til løbende at forbedre miljøledelsessystemet og dermed miljøpræstationen omkring virksomheden.

Miljøtankegang hos ERA BILER 

Jacob Johannessen, adm. direktør, ERA BILER udtaler:

"En virksomheds miljøpolitik afspejler de holdninger vi som mennesker og som virksomhed har. Vi ønsker at drive vores virksomhed på en måde, hvor vi med god samvittighed kan sige, at vi skåner miljøet mest muligt. Endvidere lever vi i en tid, hvor forbrugerne finder det vigtigt at købe miljørigtige produkter og anvende virksomheder, der tænker på miljøet" udtaler adm. direktør Jacob Johannessen.

ERA BILER A/S har etableret miljø- og arbejdsmiljøledelse i overensstemmelse med DS/EN ISO14001:2015 og OHSAS18001. Læs mere her

Hos ERA BILER arbejder vi for:

  • At reducere energi- og vandforbruget, hvor det er muligt.
  • At affaldsformer behandles optimalt i forhold til opbevaring og genanvendelse.
  • At alle inddrages i miljøledelsen, så formålet står klart og den enkelte motiveres.
  • At der ved valg af kemiske produkter, indgår en vurdering af produktets effekt på mennesker og miljø.
  • At de fastsatte mål nås og at der skabes et fælles engagement for at udvikle kompetencer og øge niveauet.
  • At tage et samfundsansvar og hjælpe vores Gæster til at træffe miljømæssigt forsvarlige valg.

CSR (Corporate Social Responsibility)

ERA BILER har i sin forretningsstrategi et globalt og samfundsmæssigt ansvar

Hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. er indtænkt i ERA BILERS forretningsstrategi, samtidigt med ønsket om at skabe værdi for virksomheden (forretningsdrevet samfundsansvar).

Som virksomhed tager ERA BILER hensyn til alt omkring os, vi forsøger at drive virksomhed med tillid, troværdighed og hæderlighed.